Acasă >>>

„Ograda Noastra” celebrează 12 ani de activitate!

2 decembrie – ziua în care Centrul de Resurse și Consultanță
„Ograda Noastra” ONG celebrează 12 ani de activitate.

„Ograda Noastra” este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit şi de interes public care în perioada activității de 12 ani a lucrat pentru promovarea includerii sociale echitabile în societate, a egalităţii şanselor, precum şi a participării publice democratice în Republica Moldova.

Misiunea „Ograda Noastra” este de a facilita procese de dezvoltare în comunităţi/grupuri sociale dezavantajate şi/sau marginalizate din Republica Moldova în vederea asigurării unei incluziuni sociale echitabile şi de calitate. Direcțiile principale în care lucrează „Ograda Noastra” sunt: incluziune socială, participare publică, educaţie civică.

Pe parcursul a 12 ani de activitate „Ograda Noastra” s-a dezvoltat foarte mult, cooperînd cu o serie de organizații locale și internaționale ce promovează incluziunea socială și drepturile omului. Din 2003 organizația a realizat în mod continuu peste 30 de proiecte pe tot teritoriu al Republicii Moldova.

Începînd cu 2007 „Ograda Noastra” și-a extins domeniul de activitate lucrînd cu mai multe grupuri de beneficiari cum ar fi copii, tineri, studenți și adulți din regiuni rurale în direcția promovării și facilitării includerii lor în societate. În acest an „Ograda Noastra” a lansat o nouă direcție de activitate ce presupune oferirea asistenței copiilor orfani, ramași fără grija părintească sau copii care se confruntă cu situații dificile în viață. În momentul actual organizația desfășoară 7 proiecte și inițiative.

Astfel „Ograda Noastra” în mod special ţine să exprime recunoștință partenerilor naționali și internaționali care au susținut activitatea organizației contribuind prin aceasta la consolidarea societății civile din Republica Moldova.

Pentru informaţie suplimentară, participare sau contribuţie în iniţiativele „Ograda Noastra” ne puteţi contacta prin email la adresă electronică info@ogradanoastra.org