„Noi schimbăm societatea prin educaţie”Centrul de Resurse și Consultanță „Ograda Noastra” ONG
who

Cine suntem?

„Ograda Noastra” este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit şi de interes public ce urmăreşte promovarea includerii sociale echitabile în societate, a egalităţii şanselor, precum şi a participării publice democratice în Republica Moldova.

mission

Misiunea noastră

Misiunea „Ograda Noastra” este de a facilita procese de dezvoltare în comunităţi/grupuri sociale dezavantajate şi/sau marginalizate din Republica Moldova în vederea asigurării unei incluziuni sociale echitabile şi de calitate.

direction

Direcțiile principale

Direcțiile principale în care lucrează „Ograda Noastra” sunt incluziune socială, participare publică şi educaţie civică. În acest an „Ograda Noastra” a lansat o nouă direcție de activitate ce presupune oferirea asistenței copiilor orfani, ramași fără grija părintească.

cooperation

Cooperare

„Ograda Noastra” este deschisă pentru cooperare cu orice actor social sau instituţie cointeresată în dezvoltarea spiritului de participare publică în vederea asigurării unei incluziuni sociale democratice în comunităţile dezavantajate din Republica Moldova.

„Ograda Noastra” raport anual 2015 „Ograda Noastra” raport anual 2015, A5, 36 pag.
Download PDF

Activități curente

Pe parcursul a 12 ani de activitate „Ograda Noastra” s-a dezvoltat foarte mult, cooperînd cu o serie de organizații locale și internaționale ce promovează incluziunea socială și drepturile omului. Din 2003 organizația a realizat în mod continuu peste 30 de proiecte pe tot teritoriu al Republicii Moldova. Începînd cu 2007 „Ograda Noastra” și-a extins domeniul de activitate lucrînd cu mai multe grupuri de beneficiari cum ar fi copii, tineri, studenți și adulți din regiuni rurale în direcția promovării și facilitării includerii lor în societate. În acest an „Ograda Noastra” a lansat o nouă direcție de activitate ce presupune oferirea asistenței copiilor orfani, ramași fără grija părintească.

Toate activităţile
p-33

În Republica Moldova, familiile cu mulți copii se află într-o situație extrem de vulnerabilă. Aceasta se datorează faptului că economia moldovenească continuă să fie foarte instabilă (în 2016 Moldova este în continuare cea mai săracă țară din Europa). Criza din sectorul financiar al Moldovei este departe de a fi depășită,…

p-32

Scopul: atenuarea impactului sărăciei asupra copiilor orfani și a copiilor din grupul de risc. Grupul țintă: orfani, copii ai străzii, copii din grupul de risc din raionul Cahul. Din observațiile și investigațiile întreprinse de „Ograda Noastra” s-a constatat că printre multe provocări ce le fac față copii orfani din regiunea…

The Social Inclusion program - Young Entrepreneur

Centrul de Resurse și Consultanță „Ograda Noastra” ONG cu susținerea Fondului Global pentru Copii, Washington, D.C. continuă implementarea Programului de incluziune socială pentru grupuri vulnerabile/marginalizate din comunități rurale din Republica Moldova. În cadrul acestui program își va continua activitatea proiectul pilot „Școala tînărul antreprenor”. Inițiativa (demarată anul trecut „Școala tînărul…