Schimbăm societatea prin împuternicirea comunităților localeCentrul de Resurse și Consultanță „Ograda Noastra” ONG
who_4a89c3

Cine suntem?

„Ograda Noastra” este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit şi de interes public ce urmăreşte promovarea includerii sociale echitabile în societate, a egalităţii şanselor, precum şi a participării publice democratice în Republica Moldova.

mission_4a89c3

Misiunea noastră

Misiunea „Ograda Noastra” este de a facilita procese de dezvoltare în comunităţi/grupuri sociale dezavantajate şi/sau marginalizate din Republica Moldova în vederea asigurării unei incluziuni sociale echitabile şi de calitate.

direction_4a89c3

Direcțiile principale

Direcțiile principale în care lucrează „Ograda Noastra” sunt incluziune socială, participare publică şi educaţie civică. În acest an „Ograda Noastra” a lansat o nouă direcție de activitate ce presupune oferirea asistenței copiilor orfani, ramași fără grija părintească.

cooperation_4a89c3

Cooperare

„Ograda Noastra” este deschisă pentru cooperare cu orice actor social sau instituţie cointeresată în dezvoltarea spiritului de participare publică în vederea asigurării unei incluziuni sociale democratice în comunităţile dezavantajate din Republica Moldova.

„Ograda Noastra” raport anual 2015 „Ograda Noastra” raport anual 2015, A5, 36 pag.
Download PDF

Activități curente

Pe parcursul a 12 ani de activitate „Ograda Noastra” s-a dezvoltat foarte mult, cooperînd cu o serie de organizații locale și internaționale ce promovează incluziunea socială și drepturile omului. Din 2003 organizația a realizat în mod continuu peste 30 de proiecte pe tot teritoriu al Republicii Moldova. Începînd cu 2007 „Ograda Noastra” și-a extins domeniul de activitate lucrînd cu mai multe grupuri de beneficiari cum ar fi copii, tineri, studenți și adulți din regiuni rurale în direcția promovării și facilitării includerii lor în societate. În acest an „Ograda Noastra” a lansat o nouă direcție de activitate ce presupune oferirea asistenței copiilor orfani, ramași fără grija părintească.

Toate activităţile
Education Plus III

Proiectul va continua eforturile Centrului de Resurse și Consultanță „Ograda Noastra” ONG și Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Republica Moldova în a sprijini incluziunea socială în cadrul comunităților de romi din Republica Moldova. Cu acest proiect inovativ „Ograda Noastra” își propune să ofere societății un model alternativ…

p-33

În Republica Moldova, familiile cu mulți copii se află într-o situație extrem de vulnerabilă. Aceasta se datorează faptului că economia moldovenească continuă să fie foarte instabilă (în 2016 Moldova este în continuare cea mai săracă țară din Europa). Criza din sectorul financiar al Moldovei este departe de a fi depășită,…

p-32

Scopul: atenuarea impactului sărăciei asupra copiilor orfani și a copiilor din grupul de risc. Grupul țintă: orfani, copii ai străzii, copii din grupul de risc din raionul Cahul. Din observațiile și investigațiile întreprinse de „Ograda Noastra” s-a constatat că printre multe provocări ce le fac față copii orfani din regiunea…

Ce partenerii spun despre noi

Joseph Bednarek

„Ograda Noastra” este locul unde copiii din diferite medii sunt încurajați și echipați să devină personalități și cetățeni responsabili.

Joseph Bednarek Director program regional - GFC
Ilia Kiosia

Mulțumesc foarte mult, „Ograda Noastra”! Voi sunteți organizația care a reușit să activeze spiritul de participare comunitară și activism civic în localitatea noastră. Datorită lucrului dvs., a dedicării și ghidării dvs. comunitatea noastră e mai incluzivă și mai unită.

Ilia Kiosia Primarul s. Gaidar - Gaidar, UTA Gagauzia